Basisscholen en scholen voor speciaal Basisonderwijs uit Amersfoort kunnen reserverem met een wachtwoord en een inlogcode die het CNME aan de scholen verstrekt heeft. Lees hier verder over door de knop ‘A-, B- of C-school’ aan te klikken.
Scholen buiten Amersfoort kunnen tijdens het schooljaar leskisten huren of de les ‘Een ochtend in de middeleeuwen’ reserveren Omdat de school niet in Amersfoort ligt, heeft dit een meerprijs. Scholen buiten de gemeentegrens kunnen de NME-gids alleen inzien en alleen telefonisch reserveren. Zij kunnen dus geen reservering plaatsen in de NMEgids.