Curriculum Schooltuin

Eind 2020 zijn we begonnen met een kwaliteitstraject van ons schooltuinprogramma. Naar aanleiding van dit traject hebben wij in een curriculum ons programma beschreven, met de volgende visie in gedachte. Het nieuwe curriculum beschrijft onder andere 6 leerlijnen; Tuinieren, Ecologie & Biodiversiteit, Duurzaamheid en Klimaat, Gezondheid &Voeding, Leeromgeving en Andere vakken en Persoonlijke groei van het kind.

Het curriculum is geschreven in samenspraak met onze Educatief Medewerkers, en met leerkrachten van deelnemende scholen. Bij het opstellen van de leerdoelen is ook rekening gehouden met de PO doelen, die momenteel worden geactualiseerd.  

Op basis van dit curriculum nemen we ons programma zoals het wordt uitgevoerd onder de loep. We realiseren ons hierbij dat het opdoen van ervaringen in de buitenlucht van grote meerwaarde is voor de kinderen. Ook kunnen we op basis van ons curriculum nieuwe leermiddelen ontwikkelen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw schooltuinboek dat in 2022 zal worden getest.

Visie op het schooltuinonderwijs:

  • Iedere leerling krijgt tijdens het jaarrond schooltuinprogramma de kans zijn of haar natuurtalent te ontdekken en zich te ontwikkelen met hoofd, hart en handen.
  • De leerlingen doen zoveel mogelijk zelf en leren daarmee de praktische vaardigheden van het tuinieren.
  • Plezier en beleving staan centraal en daardoor verdiepen zij hun relatie met de natuurlijke omgeving.
  • Zij doen via tuinieren kennis en inzichten op wat betreft ecologie en voeding en kunnen dit vertalen naar gezonde en duurzame keuzes voor zichzelf en de aarde.