Jaarrapportage 2021-2022

De 14 schooltuinen, waarvan één in het Rijksmuseum, bereikten 6605 leerlingen.
Leerkrachten waarderen het schooltuinprogramma met een 8,4. De deelname was iets lager als gevolg van de destijds geldende coronamaatregelen.
Met de Natuureducatie gids en de buitenlessen werden in totaal 20.794 leerlingen bereikt.
Leerkrachten waarderen de activiteiten hoog, van een 8,4 voor NME activiteiten tot een 9,1 voor de boerderijlessen. De deelname was iets lager als gevolg van de destijds geldende coronamaatregelen.

Schooltuinen stond in 2022 op de Floriade Expo met een 15de schooltuin en heeft hiervoor de Bronze Award – Gardens and Landscape Design ontvangen. Er hebben 20 buitenlessenplaats voor twee scholen (de Neptunes school uit Amsterdam en de Verwondering uit Almere).
Het project was een succesvolle samenwerking tussen gemeente Amsterdam en Stad &Natuur uit Almere. De gemeente Almere heeft zelfs het voornemen om Schooltuinen te ontwikkelen voor de scholen in Almere.

Als gevolg van ons 100-jarig jubileum en de (tijdelijke) schooltuinen in het Rijksmuseum en de Floriade ontvangen wij vanuit binnen- en buitenland vragen over het Schooltuinprogramma. Er is contact met grote en kleine organisaties uit binnen- en buitenland, en organiseren we werkbezoeken op de tuinen. De ambitie is om een handboek op te stellen van het Amsterdamse Model van schooltuinieren om onze kennis over te dragen.

In navolging van het kwaliteitstraject en het vernieuwde curriculum is er afgelopen jaar hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen. Met het nieuwe lesmateriaal de kwaliteit van het programma nog verder verhoogt. Ook is er extra aandacht voor pedagogisch handelen op de tuinen.

Jaarverslag 2021-2022