Groene Schoolplein

De Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) is gestopt met het geven van subsidie voor het groener maken van het plein. De laatste scholen hebben dit jaar hun subsidie gehad.

Een groen schoolplein is een fijne plek voor leerlingen, docenten en ouders.
Niet alleen komen de leerlingen op deze manier meer in contact met natuur maar een groen schoolplein nodigt de leerlingen ook uit tot meer bewegen.
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die op een groen schoolplein pauze houden beter samen spelen en dat er minder gepest wordt.

Ook docenten ervaren op een groen schoolplein meer rust.
Een groen schoolplein is ook een fantastische plek voor docenten om buiten onderwijs te geven. Natuurlijk kunt u dan denken aan natuureducatie maar ook taal, rekenen en bewegingsonderwijs zijn leuk en makkelijker te doen op een groen schoolplein.

De vierwindstreken 

Daarnaast is een groen schoolplein niet alleen fijn voor mensen, maar ook voor de biodiversiteit. Vogels, vlinders en bodemdieren vinden hier plekken om te eten en te leven.
Leerlingen komen hierdoor spelenderwijs in contact met lokale planten en dieren en creëren een eigen waarde oordeel over de natuur.