Schooltuinprogramma

De schooltuinen waren oorspronkelijk bedoeld om kinderen in contact te brengen met gezond voedsel. Dat ze anders niet zouden eten vanwege de grote armoede die kort na de Eerste Wereldoorlog heerste. Op de schooltuinen van nu wordt natuureducatie gegeven. Dat is meer dan alleen planten, zaaien en oogsten. Veel meer dat met de natuur te maken heeft komt aan bod! Doel van de lessen is om leerlingen kennis en respect voor natuur en milieu bij te brengen. Plezier en beleving staan centraal.

In Amsterdam zijn 13 schooltuinen. En nog een tijdelijke 14e bij het Rijksmuseum. De schooltuinen liggen verdeeld over de stad. 5 schooltuinen in voormalig stadsdeel Nieuw-West. 2 in Oost, 2 in Zuid-Oost, 2 in Noord, 1 in West en 1 in Zuid.

De Amsterdamse schooltuinen bestaan sinds 1920. In 2020 bestonden de schooltuinen dus 100 jaar. Een hele mijlpaal!

Per jaar tuinieren bijna 7000 basisschoolleerlingen (groep 6/7) op één van de dertien Amsterdamse schooltuinen.

De waardering en deelname van leerkrachten en scholen blijft onverminderd groot. Bijna alle Amsterdamse scholen nemen deel en waarderen het schooltuinprogramma met een ruime 8. 

Elke jaar hebben we een open dag op de tweede woensdag na de zomervakantie van 15.00 – 19.00. Iedereen is welkom om de tuintjes te bewonderen

Nieuw curriculum

Wij hebben dit jaar een nieuw curriculum voor het lesprogramma op de schooltuinen geschreven. Het curriculum beschrijft onder andere 6 leerlijnen. Daarnaast beschrijft het curriculum de bijbehorende leerdoelen, en richtlijnen op het gebied van didactiek. Lees meer…

Inschrijving en roostering

Het Jaarrond Schooltuinprogramma voor groep 6/7 start in januari en biedt tijdens een heel kalenderjaar zo’n 25 lessen. Tijdens de ‘binnenlessen’ bereiden we de leerlingen voor op de buitenlessen. Deze 3 lessen zijn van januari tot en met maart. De buitenlessen zijn wekelijks van eind maart / begin april tot half oktober. Het jaar wordt na de herfstvakantie met nog twee binnenlessen helemaal afgerond.

Puzzelen

Het is altijd voor ons altijd een grote puzzel om alle deelnemende scholen op de 13 schooltuinen in Amsterdam te plaatsen. Dit vergt planning, overleg en tijd, vandaar onderstaande aandachtspunten:

  • Inschrijvingen voor het Schooltuinprogramma met minimaal 3 voorkeursmomenten en begeleidende leerkrachten graag uiterlijk 30 september via de NME-Gids invoeren.
  • Na de inschrijfperiode proberen we zo goed mogelijk de scholen in te delen op de dichtstbijzijnde tuin. Wanneer dit niet mogelijk is dan nemen wij contact met u op voor plaatsing op een andere schooltuin. Afhankelijk van uw voorkeursmomenten en ruimte op de tuin.
  • Begin november worden alle scholen geïnformeerd over de definitieve inschrijving. De schooltuin, dag, tijdstip en start van aanvang van de lessen is dan bekend.

Busvervoer

Een aantal scholen maakt gebruik van het busvervoer. Hierin volgen we de richtlijnen van de VLOA. Een school heeft recht op busvervoer als deze hemelsbreed >1,5 km bij een schooltuin vandaan zit. Of een vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer.

Heeft u vragen, problemen of meldingen over het busvervoer, neem dan contact op met de schooltuin die u bezoekt. De schooltuin neemt indien nodig contact op met de busmaatschappij. Direct contact met de busmaatschappij door de school is niet wenselijk.

Open dag 11 september alle tuinen
Meer info

Inschrijven
Schooltuinprogramma

Voorwaarden
Schooltuinprogramma

Vragen over busvervoer?
Stuur een email naar:
busvervoer.schooltuinen@amsterdam.nl

Schooltuinen
Meer weten over de schooltuinen?
Info en adressen

Schooltuinjournaals
Bijna elke maand stuurt de de schooltuin een schooltuinjournaal op met daarin informatie over de schooltuinen, lesideeën en leuke links.
Schooltuinjournaals

Ontdek schooltuinen op Groeistad
Elke schooltuin heeft een geschiedenis. Wat is het verhaal van de tuin waar jij met je klas heen gaat? Vind het op de digitale kaart van Amsterdam;
Groeistad.

Schooltuinrecepten
Op onze schooltuinrecepten site vindt u de lekkerste recepten die gemaakt kunnen worden met de groenten van de tuin.
Schooltuinrecepten

Een wereld in het klein 
interview juf Stephanie