Aandachtspunten met betrekking tot Corona

Het is voor ons niet mogelijk om één Corona richtlijn te hanteren voor alle scholen en NME-aanbieders. Uitgangspunt zijn uiteraard de RIVM richtlijnen. Richtlijnen op het gebied van Corona.

Echter de grote diversiteit aan activiteiten in de Amsterdamse NME-Gids en de verschillen per school wat betreft groepsgrootte en ligging ten opzichte van stadsnatuur, vraagt om afstemming.
Wij gaan ervan uit dat u in overleg met de aanbieder bepaald of en hoe de activiteiten doorgang kunnen vinden binnen de richtlijnen van het RIVM en de PO Raad. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid.