Wie we zijn en wat we doen

BuitenWijs is een samenwerkingsverband van de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik en werkt voor en met het primair onderwijs. BuitenWijs is het expertcentrum voor kwaliteit in onderwijs over natuur en duurzaamheid: wij verzorgen lessen voor leerkrachten die uitdaging zoeken en met de kinderen willen werken aan onze toekomst. Samen met vrijwilligers en betaalde krachten dragen wij zorg voor ongeveer 1000 boekingen, waaronder leskisten, natuur in de klas producten, gastlessen en begeleide buitenlessen. Daarnaast begeleidt BuitenWijs steeds meer schoolteams, die werken aan meer duurzaamheid op hun school. Scholen kunnen het certificaat Eco – Schools of Afvalvrije scholen halen.

Onlangs bestond BuitenWijs 10 jaar. Van de bijeenkomst en het feest is een filmpje gemaakt.

BuitenWijs bestaat 10 jaar

De missie van BuitenWijs:

BuitenWijs, samen sterk in NME.
BuitenWijs wil samen met scholen werken aan een duurzame toekomst.
BuitenWijs brengt mensen actief met het buiten in aanraking, zodat zij wijs omgaan met hun eigen leefomgeving.

De visie van BuitenWijs:

BuitenWijs wil scholen faciliteren met een hoogwaardig NME aanbod aansluitend op de kerndoelen van het Ministerie van OCW en de duurzaamheidsdoelen van de vier gemeenten. De laatstgenoemde doelen voorzien in de zorg van mensen voor natuur en milieu die de basis vormt voor ons bestaan op aarde. Duurzaamheid vraagt om een verandering in het denken en handelen van kinderen en hun ouders. Wij denken dat het onderwijs daarin een cruciale rol speelt. Leerkrachten van basisscholen zijn namelijk de belangrijkste ‘spelers’ als het gaat om de vorming van de ‘volwassenen van de toekomst’. Wij vinden het daarom van groot belang om leerkrachten te stimuleren en te ondersteunen bij het vormgeven van duurzaamheid in hun onderwijs.

Het motto van BuitenWijs:

Het succes van de vrijwilliger en de leerkracht is het succes van BuitenWijs.