Onderwijs van de toekomst

Er is op dit moment veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. Daarbij wordt gekeken naar welke kennis- en vakoverstijgende vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Dit worden de 21e-eeuwse vaardigheden genoemd. Het zijn vaardigheden gekoppeld aan kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. De elf 21e-eeuwse vaardigheden die onderscheiden worden zijn:

 • 1. ICT-(basis)vaardigheden
 • 2. mediawijsheid
 • 3. informatievaardigheden
 • 4. computational thinking
 • 5. creatief denken en handelen
 • 6. probleemoplossend denken en handelen
 • 7. kritisch denken
 • 8. zelfregulering
 • 9. sociale en culturele vaardigheden
 • 10. communiceren
 • 11. samenwerken

Als vervolg op de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn in 2015 de zeventien Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (ook Werelddoelen of Sustainable Development Goals) vastgesteld.

BuitenWijs en het onderwijs van de toekomst

BuitenWijs deelt de ambitie om kinderen actief te maken voor hun eigen toekomst. Juist in de projecten zoals Afvalvrije school en Eco-Schools lukt ons dat samen met de schoolteams die werken aan meer duurzaamheid op school! Het onderwijsaanbod van BuitenWijs is van goede kwaliteit en biedt aan zowel leerkrachten als leerlingen voor elk wat wils.

Daarmee sluiten alle lesmaterialen aan bij Werelddoel 4: Kwaliteits onderwijs! BuitenWijs heeft door een onafhankelijke partij laten onderzoeken bij welke werelddoelen de lesmaterialen van BuitenWijs aansluiten: Met de lesmaterialen van BuitenWijs kan aangesloten worden bij negen van de zeventien Werelddoelen. Naast Werelddoel 4 zijn dat:

 • Werelddoel 3: Gezondheid
 • Werelddoel 6: Schoon water en sanitair 
 • Werelddoel 7: Betaalbare en duurzame energie
 • Werelddoel 11: Duurzame steden
 • Werelddoel 12: Duurzame consumptie
 • Werelddoel 13: Tegengaan klimaatverandering
 • Werelddoel 14: Leven in het water
 • Werelddoel 15: Ecosystemen en biodiversiteit

Ook alle 21e-eeuwse vaardigheden zitten in de lesmaterialen verwerkt.

Via de downloadknop hieronder vind je een document met een overzicht van het BuitenWijs-aanbod en het voorkomen van de werelddoelen en 21e-eeuwse vaardigheden.