Aanbod

Buitenlessen en excursies

De paradepaardjes van BuitenWijs zijn de begeleide buitenlessen.

Kinderen gaan graag naar de buitenlessen van BuitenWijs en komen zo in de voor de meeste kinderen onbekende parken en natuurgebieden van Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van nu vaak niet meer vanzelf in contact komen met natuur. Scholen willen meestal graag bijdragen aan het aanbieden van natuurervaringen door het geven van goed natuuronderwijs, maar vaak ontbreken de tijd en de middelen om het natuuronderwijs goed te organiseren.

BuitenWijs komt hieraan tegemoet door leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen. BuitenWijs werkt met de scholen samen om uitvoering te geven aan de kerndoelen van het basisonderwijs en de doelen van het gemeentelijk beleid op het gebied van natuureducatie.

Er zijn meerdere buitenlessen. Kabouter Oer of kabouter Tuin, Ribbeltje is zijn geheugen kwijt, Robin Hood en Ontelbare kringlopen.

Buitenlessen en excursies
Twee meiden spelen Robin Hood en Kleine John na met stok vechten

Bij de buitenles Ribbeltje is zijn geheugen kwijt hebben collega’s van de gemeente Nieuwegein voor de leerlingen van groep 3 en 4 een filmpje gemaakt.

Hoe komt het toch dat ribbeltje zijn geheugen kwijt is?

Leskisten en gastlessen

Werken met natuur en duurzaamheid op school. Dat kan met behulp van de leskisten.

In de mooie, groene kisten zitten allerlei materialen, waarmee de kinderen leren over natuur en duurzaamheid. Elke leskist kan voor een periode van drie (soms vier) weken uitgeleend worden. In overleg is een verlenging van de uitlening mogelijk. Voor elke groep zijn er meerdere leskisten met verschillende onderwerpen.

Ook zijn er leskisten met het onderwerp gezondheid. Kinderen leren dan over mondgezondheid om gezonde voeding. In samenwerking met de GGD Regio Utrecht worden er enkele leskisten uitgeleend.

In de onderstaande filmpjes kunt u zien hoe leerkrachten en kinderen hieraan gewerkt hebben.

Groep 8 van De toonladder uit Nieuwegein presenteert

Groep 3 van de Trompetvogel uit Nieuwegein presenteert 

Gastlessen zijn in het eigen klaslokaal gegeven les lessen door een of meer specialisten in een bepaald onderwerp. In de gemeente IJssesltein geeft Henk Lichtenbeld lessen over uilen en de verstopte informatie in uilenballen. In Nieuwegein geven Arie en Mieke Roskam een les over energie. Hieronder vind u het instructiefimpje.

Energie toen en nu

Natuur in de klas producten

De natuur komt tot leven in de klas.

Ieder schooljaar krijgen alle scholen in het Primair Onderwijs van de BuitenWijs gemeenten de kans om voor iedere groep natuur in de klasproducten te bestellen. Deze (meestal) levende producten dragen bij aan de natuur- en seizoensbeleving van de kinderen. De natuur komt werkelijk de klas in!

Differentiatie

Extra materiaal voor verdieping en verbreding.

Naast de BuitenWijs handleidingen bij de leskisten en natuur in de klasproducten zijn er ook:

  • PLUS-handleidingen
  • THEMA-handleidingen

De PLUS-handleiding is een analyse van de BuitenWijs handleiding.  Hiermee kan een leerkracht gedifferentieerd lesgeven door te focussen op meervoudige intelligentie, of coöperatieve werkvormen, of taal, of ICT, of samenhang en of burgerschap.

Met de THEMA-handleiding kan de leerkracht met de materialen van de leskist meer thematisch werken.

Advies en schoolbeleid

Werken met de natuur in kinderhanden of samen in de klas zorg dragen voor een duurzamere school, is werken aan een duurzame toekomst! Zo worden kinderen later burgers die kunnen en willen bijdragen aan een duurzame samenleving.

Schoolteams en NME-contactpersonen kunnen van BuitenWijs advies krijgen over bijvoorbeeld een groenere schoolomgeving of begeleiding bij het maken van schoolbeleid gekoppeld aan de gebruikte methode natuuronderwijs.

In het onderstaande overzicht vind je alle BuitenWijs producten die gekoppeld kunnen worden aan de gebruikte methode.

Projecten

Afvalvrije school

Wilt u dat de kinderen op uw school hun afval net zo scheiden als thuis? Wilt u dat uw school een grotere bijdrage levert aan meer duurzaamheid? En dat meer afval grondstof wordt, zodat er minder restafval verbrand wordt? Afvalvrije scholen is een schoolproject dat door BuitenWijs begeleid kan worden, zodat er veel minder of bijna geen restafval meer is in uw school. Om te zien hoe de leerkrachten en de kinderen van de Lucas dit aangepakt hebben kunt u het volgende YouTube filmpje bekijken:

Lucas Galecop Afvalvrij!

Eco-Schools

Wil je dat uw school serieus met duurzaamheid aan de slag gaat en dat het duurzaamheid in het DNA van uw school terecht komt? Wil je dat in uw school kinderen uit de leerlingenraad meer centraal staan bij veranderingen in uw school? Wil je dat er meer samenhang is tussen de verschillende projecten en acties. En dat duurzaamheid een plek krijgt in de hoofden, harten en handen van leerlingen en medewerkers?

Word dan Eco-school! Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen centraal staan in de veranderingen die de school ondergaat. Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen. Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Als deelnemende school kunnen jullie gebruik maken van het aanbod van Eco-Schools en begeleidt worden door een medewerker van BuitenWijs. Ook zijn er materialen beschikbaar, zoals de Eco-scan, het werkboek, handleidingen en factsheets, een startbrief en startpakket, kennis en inspiratie, audits en auditrapporten en nog veel meer.

Om te zien hoe de leerkrachten en de kinderen van de Lucas dit aangepakt hebben kunt u het volgende YouTube filmpje bekijken: 

Introductie Eco-Schools