Doekaarten en digitale lessen

Doe hier inspiratie op voor extra natuuronderwijs met je groep.

Doekaarten

Digitale lessen

 Doeboek Dieren blij buurt zwerfafvalvrij! – 3 mei 2022

E-book buitenlessen GDG BSO wijs

                                                                                                       
Vogels: www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogelvriendelijke-schoolpleinen

Dieren determineren: www.dierenzoeker.nl/
Fair trade/Eerlijke handel: www.faitradegemeentehouten.nl/downloads

Water: www.droppiewater.nl/droppiewaterindeklas/
Ontwerp je eigen land: ontwerp-je-eigen-land.webkwestie.nl/
De nieuwe Wildernis: www.denieuwewildernis.nl/indeklas/
Smaaklessen: smaaklessen.nl/
Buitenlessen (ook taal en rekenen): buitenlesdag.nl/buitenlessen/
Film Earthflight: www.youtube.com/watch?v=GtYZjMGJvF0