NME-contactpersoon

Wat doet een NME-contactpersoon?

BuitenWijs wil graag goede contacten met de scholen in het Primair Onderwijs. Dat werkt het beste als we bij elke school een contactpersoon hebben: een leerkracht die dit in zijn/haar takenpakket heeft. Ook om e.e.a. goed te regelen is het fijn voor BuitenWijs om voor een langere periode dezelfde NME-contactpersoon te hebben.

De contactpersoon ontmoeten we tijdens de jaarlijkse uitreiking van de BuitenWijzer. De dan gegeven actuele informatie kan aan het schoolteam doorgegeven worden.

Mogelijke taken:

  • Doorgeefluik van informatie (bijhouden site van BuitenWijs, e-mails lezen en beantwoorden of doorsturen, gemaakte afspraken doorgeven, etc. ) .
  • Coördinator van de boekingen: verzamelen van de gewenste lesmaterialen van het komende schooljaar en dit boeken op de NME-gids. Ook het in de gaten houden van de ophaaldata en terugbrengdata, zodat dit op een goede manier verloopt. Dit kan met behulp van het te printen overzicht uit de bestelhistorie van de school.
  • Adviseur van lesmaterialen bij vragen van collega’s en mogelijk pleitbezorger van een inhoudelijke leerlijn natuur en duurzaamheid op school, zodat er niet meer maar beter gewerkt wordt aan natuur en duurzaamheid.
  • Administrateur in de NME-gids: bijhouden schoolgegevens: van e-mailadres en telefoonnummer van de school tot en met het doorgeven van de groepen met aantallen leerlingen.

Onze verwachting is dat deze taken ongeveer 10 tot 15 uur per jaar kosten.