Regels

Ophalen en terugbrengen van leskisten

 • De scholen in Nieuwegein en IJsselstein halen en brengen de leskisten en natuur in de klas producten in het MEC (Geinoord 9) in Nieuwegein tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
 • De scholen uit Houten halen en brengen de materialen in het NME gebouw (Keercamp 13) in Houten tussen 12.00 uur en 15.30 uur. Lukt het  niet om op deze tijd de leskist te halen/brengen, dan kun je contact opnemen met NME Houten: 06-482 760 41.
 • Voor de scholen in Lopik geldt dat de bode Theo Werrie alle materialen brengt en ophaalt.

Leskisten

 • Bij de uitlening van de leskisten worden de materialen uit de leskist gebruikt.
 • Na afloop van de uitlening worden de materialen schoon opgeborgen in de leskist volgens de beschrijving.
 • Mochten er materialen kapot zijn gegaan, dan kan dit aangegeven worden op de lijst bovenop de leskist.
 • Breng de leskist op de afgesproken datum terug. Mocht dit niet lukken, dan kun je in overleg een ander moment afspreken.
 • BuitenWijs brengt kosten in rekening als materialen kwijt zijn geraakt of moedwillig kapot zijn gemaakt.

Natuur in de klas producten

De materialen van een natuur in de klas product, zoals de plastic bakken voor de vlinders of voor de slakken en de bijbehorende handleidingen worden weer naar de NME locatie in Nieuwegein teruggebracht. Dit kun je het beste gelijk met de leskisten doen. De levende dieren kun je aan het eind van de lessen het beste in een tuin of rond de school uitzetten. De verbruiksmaterialen hoeven natuurlijk niet terug.

Buitenlessen

De buitenlessen en excursies zijn leuk, leerzaam en stimulerend. Kinderen hebben er altijd zin in en tonen veel inzet en interesse.

Ook bij de buitenlessen van BuitenWijs is er een belangrijke regel:

Met respect omgaan met jezelf, de ander, de materialen en de natuur.

Dus bij een buitenles of excursie:

 • Luisteren de kinderen naar de vrijwilligers.
 • Gaat iedereen zorgvuldig om met de materialen.
 • Ruimt iedereen zijn eigen afval op en dit wordt na afloop ook meegenomen.

Ouders/verzorgers of leerkrachten (onder schooltijd) blijven altijd aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van eigen of andermans persoonlijke eigendommen, het respectvol omgaan met elkaar, de aangeboden materialen, de omgeving en de begeleidende vrijwilligers.

BuitenWijs is geen eigenaar van deze gebieden en kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of ongevallen.

Scholen zijn verplicht tijdens schoolgebonden activiteiten te zorgen voor voldoende toezicht. Voldoende en kwalitatief goede begeleiding is dus van groot belang.