Waarom biedt BuitenWijs NME?

Natuur- en MilieuEducatie (meestal afgekort tot NME) staat voor alle vormen van (systematische en planmatige) leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid.

1. Jong geleerd, oud gedaan: Door kinderen van jongs af aan te betrekken bij Natuur en Milieu laat je burgers kiezen voor duurzaamheid! Wetenschappelijk onderzoek toont dit ook aan: zie rapport Hoe duurzaam is NME (Smit et al, 2006).

2. Onbekend maakt onbemind: Kinderen zijn nog ontvankelijk voor de boodschap, maar komen vaak niet meer vanzelf in contact met natuur! Veel kinderen (en volwassenen) zijn vervreemd van de natuur. NME draagt bij tot zorg voor je zelf, de ander en de aarde!

3. Scholen zijn mogelijke leerwerkplaatsen van duurzaamheid: Scholen willen wel bijdragen aan goed natuuronderwijs, ook wel ecologische basisvorming genoemd, maar hebben vaak niet de tijd en de middelen. Boodschappen over duurzaamheid zijn steeds complexer en daardoor is het ingewikkeld om ze goed en voor leerlingen betekenisvol uit te leggen. NME kan daarin ontzorgen met een aanbod van goed natuuronderwijs.

4. Wie van de natuur houdt, wil de natuur behouden: Eerst via het hart en daarna met het hoofd en de handen wordt er aan duurzaamheid gewerkt. De natuurervaringen vormen de basis. Zodra het hart open staat dankzij die ervaringen staat het oor open om te luisteren naar boodschappen over natuur & milieu. De tweede stap is het aanreiken van kennis, het bieden van een handelingsperspectief. Deze natuurervaringen vormen zo de basis voor een verantwoord gedrag jegens die natuur.

5. Natuur maakt mensen gezonder: Natuur bevordert creativiteit en concentratie, is rustgevend en vermindert stress; ook bij volwassenen. Uit het rapport Groene kansen voor de jeugd: Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid. (Agnes van den Berg & Esther de Hek, 2009) blijkt dat natuur nodig is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

6. Leerkrachten waarderen BuitenWijs: Door middel van NME kan er op een laagdrempelige wijze vorm worden gegeven aan natuurgericht en/of duurzaam gericht onderwijs met een educatief accent.

7. Kinderen wijs van buiten – BuitenWijs: BuitenWijs betrekt kinderen bij hun directe leefomgeving en dit ondersteunt de wens van de gemeente om burgers meer laten te participeren bij het onderhoud van openbaar groen.

8. Goed voorbeeld doet volgen: Een voorbeeld: BuitenWijs heeft een leskist over afval en een rondleiding op het afvalbrengstation over het scheiden van afval: de gemeente wil dat burgers zo veel mogelijk hun afval scheiden. Zo leidt NME tot duurzaam gedrag en een besparing van geld voor de gemeente.

9. NME niet als een marionet, maar als een instrument van de gemeente: Producten van BuitenWijs ondersteunen ook het gemeentelijk beleid! Samen met de beleidsmedewerkers zoeken we ook actief de aansluiting, wij denken dat wij zelfs ook nog beter benut kunnen worden.

10. In Europa is NME verplicht: Via het verdrag van Aarhus is het wettelijk verplicht aandacht te besteden aan milieucommunicatie en -educatie.

11. NME draagt bij tot meer verantwoordelijkheid nemen: NME draagt bij aan de vorming van bewuste burgers (burgerschapskunde, uitgewerkt in de lessen van BuitenWijs door de CED-groep) die respect hebben voor de natuur als gemeenschappelijk erfgoed. Hierdoor raken kinderen en volwassenen betrokken bij hun leefomgeving en worden zij in staat gesteld zich verantwoordelijk te voelen voor die omgeving en er ook zorg voor te dragen.