Met de verstrekte inlogcode  en het wachtwoord kan een basisschool uit Amersfoort reserveren. De meeste producten kunnen gedurende het hele schooljaar worden gereserveerd. Bel of mail bij vragen naar het CNME Amersfoort. Er is geen beperking aan de hoeveelheid te reserveren producten. De school dient altijd de eigen schoolgegevens in de NMEgids te controleren voordat er geboekt wordt, zodat alle groepen en alle leerkrachten en mailadressen goed in het systeem staan. Dit is van belang i.v.m. het toesturen van een herinneringsmail, het draaiboek en als er contact met de leerkracht moet worden opgenomen over een gereserveerd product. Als er, voordat een nieuw schooljaar van start is gegaan nog niet bekend is welke leerkracht voor bijvoorbeeld groep 6a staat, noem die leerkracht in het systeem dan tijdelijk bijvoorbeeld leerkracht groep 6a en voer bij mailadres het mailadres van de school in.