Bouillonpasta les

Thema voedselverspilling

Hoe maak je een bouillonpasta voor de soeples van restjes op de tuin? Externe schooltuinondersteuners zijn welkom om een les bij te wonen op woensdag 13 september van 10:30 – 12:00.
Daarna is er tijd voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Aansluitend is de Open dag op alle schooltuinen. Wil je er bij zijn, geef je dan op nme-gids@amsterdam.nl